Výsledek používání recyklátoru Bagela:            
                 úspora 3 miliony korun za 5 měsíců!              

Jak se osvědčil recyklátor Bagela BA 10000F v reálném provozu u profesionálů? Zkušenosti s jeho nasazením je možno si přečíst v Mladé frontě DNES nebo na internetovém portále iDnes.
http://plzen.idnes.cz/silnicari-maji-novy-stroj-ktery-umi-recyklovat-asfalt-p1k-/plzen-zpravy.aspx?c=A131008_114156_plzen-zpravy_pp

(Jak již to bývá, novinář se trochu zmýlil v jednotkách. Uvedených až 10 tun recyklátu přetvoří na "kvalitní teplou obalovanou" recyklátor za 1 hodinu.)

Velikost úspory je samozřejmě závislá na více faktorech, ale průměrná úspora na jedné tuně se pohybuje kolem 1000,- Kč oproti nákupu na obalovně. Pokud tedy vyrobí Bagela například 50 tun za den, ušetří se 50000 korun!

                                         JE MOŽNO JEŠTĚ VÁHAT??