Recyklátory živice - asfaltu, jsou stroje, které zpracují a připraví k opětovnému použití vybourané a vyfrézované živičné vrstvy silnic, které lze získat za nízkou cenu, či úplně zdarma - za odvoz. Při použití recyklátorů dochází k velmi výrazným úsporám, ve srovnání s aplikací nové obalovačky. Materiál je v recyklátorech tepelně a mechanicky zpracován. Poté je při teplotě 150 - 180 (°C) připraven pro aplikaci. Je vhodný na opravy výtluků, ale i na výstavbu nových silnic a zpevněných ploch. S velkou výhodou se recyklátory používají při opravě vozovek po pokládce kabelů či jiných vedení. Vyřezané kusy živice se na místě znovu použijí. Velice vhodné je použití recyklátorů pro i výstavbu povrchů chodníků, vjezdů a cyklistických stezek.

Recyklátory se vyrábějí ve třech variantách, podle výkonu. Ten je 4 - 7 - 10 tun vyrobeného recyklátu za hodinu. (BA 4000, BA 7000F, BA 10000F)
Stroje je možno nejen zakoupit, ale i pronajmout na určitou akci. Protože již budete mít zaškolenou obsluhu,  můžete kdykoliv v budoucnu opět velice rychle,  jednoduše a levně opravovat či budovat vaše cesty.
V aktuální nabídce jsou stroje nové i použité.